info@simcableiran.com
021-33119335 021-33119627
تیر ۳۰, ۱۴۰۳
۰۰ تومان

هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

۰۰ تومان

هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

سیم یکی از وسایل انتقال جریان الکتریکی می باشند یکی از عوامل انتقال جریان الکتریکی در سیم ها فلز رسانای جریان در سیم می باشد.

معمولا برای جریان و انتقال جریان الکتریکی در ساختمان ها از سیم استفاده می شود و می توان سطح مقطع مناسبتری برای مصرف های خانگی برگزید که قیمت تمام شده آن کمتر و در عین حال دارای استاندارد بوده و مانع از بروز آتش سوزی شود. استفاده از مقاطع مناسب سیم یکی از مهمترین عوامل انتخابی در سیم کشی یک ساختمان می باشد.

سیم های برق در شماره های استاندارد ساخته می شود. سیم ها در صنعت برق با اسامی خاص شناخته می شوند. سیم افشان،سیم مفتولی ،سیم زیرگچی ،سیم مخصوص فضای مرطوب و سیم مخصوص فضای خشک.

سیم چند رشته ای هر چقدر ضخیم تر باشد باز نسبت به سیم مفتولی انعطاف بیشتری دارد و سیم های مفتولی در کاربرد هایی غیر از الکترونیک و برق هم استفاده می شود مقاومت الکتریکی سیم چند رشته ای از سیم تک رشته ای بیشتر است.

برند ها

خراسان الکتریک کرانه

#